11-04-2018
MAMY KOCIĘTA !!!
Na świat przyszły 4 kocieta. Mamą została Kate Moss. ...
19-05-2017
AKTUALNE ZDJĘCIA KOCIĄT
W zakładce kociaki - aktualne mioty zamieściliśmy aktualne zdjęcia naszych kociąt. ...
01-05-2017
MAMY KOCIĘTA
Didi, Kate Moss i Shelby zostały mamami ...


Zanim opuścisz stronę wpisz się proszę do naszej księgi gościFederacje i kluby felinologiczne działające w Polsce i na świe

Federacje i kluby felinologiczne działające w Polsce i na świecie

Jest wiele światowych organizacji zajmujących się zjednaczaniem miłośników kotów np.: FIFe,  CFA, GCCF, TICA, WCF. Różnią się one między sobą poglądami, tytułami i szybkością zatwierdzania nowych kocich ras i ich odmian. W Polce działają Kluby pod auspicjami dwóch federacji: FIFe i WCF.

FIFe - FEDERATION INTERNATIONALE FELINE

Federacja FIFe została założona w 1949 roku przez panią M. Ravel (Francja) i można ją było wtedy określić mianem "Narodów Zjednoczonych Klubów Miłośników Kotów" (United Nations of Cat Federations). Jej celem jest zjednaczanie organizacji skupiających hodowców i miłośników kotów rasowych w Europie i na całym świecie. Dziś Federacja zrzesza kluby z blisko 40 krajów.

Kluby członkowskie pracują na takich samych zasadach posługując się ujednoliconymi numerami i wzorcami ras, a także regulaminami wystawiania i sędziowania kotów oraz kształcenia sędziów. Powstałe przez lata wzajemne zrozumienie i więź klubów członkowskich zapewnia FIFe wysoki status na całym świecie.

Organem koordynującym działalność FIFe jest sześcioosobowa międzynarodowa Rada Wykonawcza w skrócie zwana Zarządem. Pracę Zarządu wspierają cztery komisje: Sędziowska i LO, Wystawowa, Dyscyplinarna, Zdrowia i Opieki.

Demokratyczna struktura gwarantuje wszystkim klubom członkowskim równe prawa, w tym prawo głosu i wolność słowa podczas Kongresów Generalnych (General Assembly) odbywających się co roku w innym kraju.

Głównymi celami FIFe jest: ustalanie standardów ras, szkolenie i egzaminowanie sędziów międzynarodowych, rejestracja międzynarodowych przydomków hodowlanych, organizowanie i patronat wystaw międzynarodowych.

FIFe utrzymuje przyjazne stosunki i współpracuje z innymi światowymi organizacjami takimi jak: amerykańską TICA, australijską ACF czy europejska WCF.
   
FIFe została zawiązana w formie stowarzyszenia nie mającego celu zarobkowego i podlega ona Kodeksowi Prawa Cywilnego Wielkiego Księstwa Luksemburg, na którego terenie znajduje się jej siedziba. Oficjalnymi językami FIFe, w których sporządza się wszystkie dokumenty są: angielski, niemiecki i francuski.

W Polsce członkiem FIFe jest federacja Felis Polonia, która zrzesza kluby i stowarzyszenia felinologiczne takie jak:

- Elitarny Klub Kota Rasowego - Warszawa
- Cat Club Sopot - Sopot
- Cat Club Baltic - Gdańsk
- Club 4 Cats - Olsztyn
- Cat Club Pomerania - Szczecin
- Cat Club Bydgoszcz - Bydgoszcz
- Felis Posnania - Poznań
- Dream Cat\\\'s Club - Przecław
- Lubelski Klub Kota Rasowego - Lublin
- Cat Club Łódź - Łódź
- Cat Club Wrocław - Wrocław
- Krakowski Klub Felinologiczny - Kraków
- Śląski Klub Miłośników Kotów - Katowice
- SMK w Żorach - Żory
- SMK CC Rybnik - Rybnik
- Klub Felinologiczny PFA - Warszawa
- SMK Jedynka - Warszawa

WCF - WORLD CAT FEDERATION

Federacja WCF powstała w 1988 roku w Brazylii, w Rio de Janeiro, jako nadrzędna organizacja dla trzech klubów skupiających hodowców kotów rasowych. Aktualnie skupia i koordynuje pracą ponad 540 organizacji hodowlanych z całego świata. Została zarejestrowana  w Niemczech jako "eingetragener Verein" oraz w Brukseli, stolicy Zjednoczonej Europy.
   
WCF ma swoich przedstawicieli w Europejskim Parlamencie w Sztrasburgu, którzy biorą udział w pracach związanych z hodowlą zwierząt.
    
Organizacje członkowskie WCF  zachowują swoją niezależność. WCF zajmuje się głównie: rejestracją międzynarodowych przydomków hodowlanych, szkoleniem i egzaminowaniem międzynarodowych sędziów, ustalaniem standardów i punktacji, koordynacją terminów międzynarodowych wystaw.

W Polsce pod auspicjami WCF-u działają cztery kluby felinologiczne:
- Polski Zwiazek Felinologiczny - PZF - Warszawa
- Stowarzyszenie Koty Rasowe - SKR - Warszawa
- Międzynarodowy Klub Miłośników Kotów - I.B.S.C.C. - Lublin
- Polskie Stowarzyszenie Felinologiczne Feline Club Vratislavia - FCV - Wrocław

Do innych znanych federacji na świecie należą.

TICA - THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION

TICA jest największą organizacją hodowlaną w Stanach Zjednoczonych, powstała poprzez ustalenie wspólnych działań hodowlanych i organizacyjnych przez kilkanaście klubów regionalnych. Pierwsze, założycielskie spotkanie przedstawicieli klubów regionalnych odbyło się w sierpniu 1979 roku w Atlancie (Georgia).
   
Głównymi zadaniami TICA są: rejestracja wszystkich kotów i hodowli, organizowanie, patronowanie i koordynowanie wystaw, propagowanie informacji o nowych rasach, edukacja w sprawach hodowlanych, kontaktowanie miłośników kotów z całego świata.

TICA gromadzi dane o kotach rasowych i prowadzi specjalny rejestr pomocny hodowcom z całego świata w doborze par do dalszej hodowli. Korzystają z niego także sędziowie przy ocenie kotów. Prowadzi szkolenia i egzaminy sędziowskie.

TICA skupia ponad 2000 klubów zrzeszających hodowców z całego świata, w tym z Argentyny, Brazylii, Kanady, Francji, Szwajcarii, Meksyku, Austrii, Rosji i Stanów Zjednoczonych.
Do TICA może należeć każdy klub, który posiada co najmniej 3 członków posiadających koty dowolnej rasy lub nierasowe. Wstępujący członkowie muszą przestrzegać regulaminów i zasad obowiązujących w Klubie.

ACF - THE AUSTRALIAN CAT FEDERATION INC.

Federacja ACF założona została w 1972 roku i swym zasięgiem obejmuje całe północne terytorium Australii. Koordynowaniem działań zajmują się lokalne filie w każdym ze stanów Australii.

ACF zajmuje się promocją hodowli kotów rasowych, pomocą w racjonalnej hodowli, organizowaniem wystaw dla kotów rasowych i kastrowanych kotów nierasowych. Ważną rolę w działaniach ACF odgrywa stała kontrola kotów pod względem fenotypowym i genotypowym.

ACF promuje kastrację / sterylizację kotów nierasowych i tylko takie mogą brać udział w wystawach. Ponadto ACF pomaga miłośnikom kotów w zakupie odpowiedniego kota rasowego.

ACF jest organizacją ściśle współpracującą z FIFe i organizuje coroczne wystawy, na których 700-900 wystawców pokazuje ponad 1000 kotów z Australii i okolicznych państw.

CFA - CAT FANCIERS ASSOCIATION

Cat Fanciers\\\' Association jest niedochodową organizacją założoną w 1906 roku. W tym samym roku CFA zorganizowała swoje dwie pierwsze wystawy kocich piękności w Buffalo i Detroit. W roku 1909, w piśmie "Cat Journal" rozpoczęto umieszczanie list hodowców kotów rasowych. Pod koniec tego roku CFA wydała pierwszą książkę "Stud Book" będącą pełnym spisem hodowców oraz opisami kotów, standardami, zdobytymi tytułami itd. Od tego roku opracowania takie wydawane są corocznie.

Aktualnie CFA obejmując swoim zasięgiem całe Stany Zjednoczone i posiadając wiele filii na świecie organizuje rocznie ponad 400 wystaw, na których koty oceniane są przez sędziów o najwyższych kwalifikacjach. Do CFA należeć może każdy klub skupiający co najmniej 10 hodowców kotów. CFA zapewnia swoim członkom pełną pomoc w prowadzeniu hodowli, organizuje wystawy, pomaga kojarzyć kocie pary, itd.

Główna siedziba CFA znajduje się w Manasquan w stanie New Jersey, gdzie umieszczono w pełni skomputeryzowane biuro. Od roku 1994 wszyscy zainteresowani mają możliwość przeglądanie baz z adresami właścicieli, standardami i opisami setek tysięcy kotów.

CFA wydaje miesięcznik "Cat Fanciers\\\' Almanac" będący informatorem o wystawach i ich wynikach, oraz promującym nowe rasy kotów. Ponadto umieszczane są w nim informacje weterynaryjne i wiele innych artykułów. Od 1958 roku CFA wydaje też książkę "CFA Yearbook", stanowiącą roczne podsumowanie działalności wraz z setkami fotografii najlepszych kotów. Od roku 1973 "CFA Yearbook" wydawany jest w formacie A4 i w roku 1996 przekroczył objętość 700 stron.

Pani Jean Rose zajmująca się od 1958 roku rejestracją kotów w CFArobiła to u siebie w mieszkaniu, w którym wydzieliła dwa osobne pokoje. Po kilku latach (1965 r.) biuro przeniosło się do pomieszczeń w wynajętym budynku, ale od tego czasu zaczęła też czynić starania o uzyskanie dla CFA nowoczesnego biura. Od 1980 roku siedziba CFA znajdowała się w luksusowym wieżowcu, ale po kilku latach i to przestało wystarczać z powodu rozrastania się zbiorów publikacji. W 1991 roku ukończono budowę nowoczesnego budynku, będącego własnością CFA, gdzie oprócz biur umieszczono także czytelnię i bibliotekę z tysiącami książek i czasopism o kotach.

GCCF - THE GOVERNING COUNCIL OF THE CAT FANCY

GCCF jest główną organizacją skupiającą hodowców kotów rasowych w Wielkiej Brytanii. Z GCCF ściśle współpracują kluby z Australii i Nowej Zelandii, w których to krajach przyjęto angielskie standardy ras.

GCCF założona została w roku 1910 jako niezależna organizacja. Powstała poprzez połączenie trzech czy czterech mniejszych klubów hodowlanych, które w tym czasie działały na Wyspach Brytyjskich. Największy z nich, National Cat Club, w grudniu 1996 roku zorganizował jubileuszową wystawę z okazji 100-lecia powstania klubu.

Zarząd Główny GCCF składa się z 12 osób i ma swoją siedzibę w Bridgwater.
Aktualnie GCCF skupia hodowców ze 138 mniejszych klubów i rejestruje ok. 30 tysięcy kotów rocznie. GCCF, w odróżnieniu od innych organizacji światowych, opracowało własne standardy ras i ich wzorce. Niezorientowani w tym hodowcy często padają ofiarą pomyłek, gdyż kot znany na całym świecie zupełnie inaczej wygląda w Wielkiej Brytanii - to tylko zbieżność nazw rasy.